ES projektai

Dizaino ir rinkodaros kūrimas ir diegimas UAB „Vera Solida“

UAB „Vera Solida“ veiklą vykdo turizmo paslaugų srityje. 2020 metais paskelbta COVID-19 pandemija sukėlė stiprius neigiamus padarinius šioje ekonomikos srityje. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį įmonė planuoja rinkai pateikti naują paslaugą – virtualios realybės pramoginius šokius suaugusiems. Esant dabartinei sveikatos situacijai kai skatinamas kuo mažesnis kontaktinis paslaugų teikimas tokios paslaugos atvedimas į rinką būtų savalaikis ne tik dėl paslaugos suteikimo nesant tiesioginiam kontaktui, bet ir dėl šiuo metu esamo žmonių didelio suvaržymo kai keliami visi didesni ribojimai, kas daugumai žmonių suteikia psichologinį nestabilumą. Šiuo metu tokios rekreacinio pobūdžio paslaugos yra labai aktualios, kadangi dauguma atsipalaidavimo ir pramogų teikimo paslaugų yra uždaromos dėl kontaktinio paslaugų teikimo. Siekiant, kad informacija apie naują paslaugą pasiektų kuo platesnį vartotojų ratą planuojama atlikti inovatyvią šios paslaugos dizaino kūrimo ir rinkodaros kūrimo bei diegimo kampaniją. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti rinkos tyrimą siekiant įsigilinti į potencialių vartotojų nuomonę šios paslaugos koncepcijoje bei sukurti naujos paslaugos teikimo schemą. Rinkodaros kampanijos metu planuojama sukurti paslaugos pristatomąjį filmuką, parengti informacinius pranešimus socialiniuose tinkluose ir įmonės interneto svetainėje, siekiant pritraukti kuo didesnį vartotojų skaičių, bei parodyti informaciją apie naujai sukurtą paslaugą ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje.

Susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija kaip ir daugelis įmonių UAB „Vera Solida“ turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „kūrybiniai čekiai COVID 19  kvietimą“. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.                                    

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0760

Projekto pavadinimas: Dizaino ir rinkodaros kūrimas ir diegimas UAB „Vera Solida

Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „kūrybiniai čekiai COVID 19  kvietimą“.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-01-10 iki 2023-01-31

Skirta finansavimo suma: 23.925,00 EUR

Mus rasite